Trgovačko pravo

Izrađujemo dokumentaciju za osnivanje i preoblikovanje svih oblika trgovačkih društava i organizacija te zastupamo u postupcima spajanja i razdvajanja trgovačkih društava. Provodimo postupke due-dilligence odnosno dubinskog snimanja trgovačkih društava, a sve u suradnji s timom financijskih stručnjaka.

Također, savjetujemo i zastupamo klijente u stečajnim i predstečajnim postupcima, a sve kako bi zaštitili njihove poslovne interese. Zastupamo klijente pred trgovačkim, a prema potrebi i arbitražnim sudovima. Nadalje, zastupamo u postupcima nenaplaćenih potraživanja radi prisilne sudske i izvansudske naplate tražbina, sastavljamo opomene radi naplate duga kao i prijedloge za ovrhu.

Nasljedno i obiteljsko pravo

Zastupamo i savjetujemo u postupcima nasljeđivanja i ostavinskim postupcima. Sastavljamo oporuke, Ugovore o doživotnom uzdržavanju, Ugovore o dosmrtnom uzdržavanju, Ugovore o raspodijeli imovine za života ostavitelja i sve druge nasljedno – pravne ugovore.

Sastavljamo i predbračne odnosno bračne ugovore, zastupamo u postupcima pokretanja brakorazvodnih parnica, uređujemo imovinske odnose vezano za rastavu braka, odnose roditelja i djece nakon rastave braka te zastupamo u ostavinskim postupcima.

Radno pravo

U radnim sporovima zastupamo radnike u jednim, a poslodavce u drugim sporovima. Ukoliko i radnik i poslodavac pokažu želju da spor riješe mirnim putem, pomažemo im da postignu nagodbu s kojom će obje stranke biti zadovoljne. Sastavljamo pravilnike o radu, ugovore o radu, ugovore o djelu, menadžerske ugovore i sl. Savjetujemo vas u svim vašim nedoumicama vezanim za radno pravo, kao što su primjerice tumačenje otkaza ugovora o radu, aneksa ugovora o radu, tumačenje otkaznog roka te brojna druga pitanja.

Carinsko i porezno pravo

U postupcima carinskog prava možemo vas zastupati pred poreznim tijelima, upravnim i drugim nadležnim sudovimakod koji se odlučuje o porezno upravnim stvarima, kao i pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske. Za vas možemo sastaviti prijedloge i podneske u tijeku poreznog nadzora, pravne lijekove u poreznim postupcima, te podnositi tužbe u upravnim sporovima.

Bankarsko i financijsko pravo

Pružamo pravno savjetovanje i izrađujemo dokumentaciju vezano za bankarske i financijske transakcije, vrijednosne papire, refinanciranje, sindicirane zajmove i sl.

Prekršajno pravo

Sastavljamo optužne prijedloge, žalbe, prigovore i ostale podneske, te zastupamo pred sudovima u prekršajnim postupcima.

Stečajno pravo

Poduzimamo sve potrebne pravne radnje kod stečajnih i predstečajnih postupaka, pravno savjetujemo kako stečajne dužnike tako i vjerovnike, sastavljamo i podnosimo prijedloge za otvaranje stečajnog postupka. Prijavljujemo potraživanja u stečajnu masu i zastupamo u stečajnim postupcima, kao što su primjerice slučajevi nepodmirenih potraživanja. Zastupamo u odborima vjerovnika, sastavljamo i provodimo predstečajne nagodbe, a i zastupamo u predstečajnim postupcima.

Upravno pravo

Za vas rješavamo upravne postupke radi promjene imena ili prezimena, stjecanja hrvatskog državljanstva odnosno odricanja (otpusta) hrvatskog državljanstva, rješavamo upise u matične knjige te ishodimo uvjerenja iz istih.

Kontaktirajte nas

Stjepana Radića 42D, 23000 Zadar

023 234 380

023 234 381

Pošaljite upit
Slanjem upita putem ovog obrasca potvrđujete kako ste upoznati s Policom privatnosti Odvjetničkog ureda Smoljan Zanki i slažete se s njom. Ovime također dajete suglasnost (privolu) za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u obrascu, a koji su nam neophodni da bismo mogli udovoljiti Vašem zahtjevu.